Stikkordarkiv: Sangerstevne

Mandskoret, 1980 tallet

1980 årene begynner dramatisk med forliset av Alexander Kielland-plattformen med 123 omkomne, av disse var mange fra Haugesund og Haugalandet. I 1981 brenner Mandskorets fremste konsertlokale, Festiviteten, ned til grunnen.
I 1985 deles Amandaprisen ut, noen år etter får vi Sildajazz (1987). Havnaberg skole blir revet og Nordsjøhallen åpnes.

.

Mandskoret 70 års jubileum 1984

Mandskoret 70år 1984

Mandskoret ved 70 års jubileet, i Vår Frelsers kirke

.

Sangerstevner

med 1970

Mandskoret var aktivt på en rekke sangerstevner også på 1980 tallet.
Sauda 1980, Skudenes 1981, Haugesund 1984, Kopervik 1986.

.

Sangerstevne i Kopervik 1986

Sangerstevne mai 1986

 Fanebærer er Magnus Kalstø, duskeguttene til v. Sten Sværen, til h. Arne Tvergrov.
Bak fanen ser vi fra v. Ottar Omundsen, Alfred Sørensen, Bjarne Nesheim, Leif Nernes,
Alfred Sørensen, Birger Solberg, Terje Skogland.

.

Mandskoret 75 år, 1989

I 1989 dør vår mangeårige dirigent Gerhard Enerstvedt brått, og koret 75 års jubileum blir utsatt til høsten. Men etterhvert blir jubileet behørig markert med sangerfest på sangerhuset i Kirkegata.

75jubileum

Ved det første bordet finner vi Agnes som skjenker kaffe, Leif Nernes, Thomassen,
Nordskog, Sjursen, Nesheim, Jakob Eide, Birger Solberg.

Øving i Kirkegt 1988 Styrearbeide 1988
Øvingskveld i sangerhuset i Kirkegata, les mer … Styret i arbeid

 

Dirigent Tore Martinsen

Tore Martinsen, korets dirigent 1990 – 1992

 Martinsen Gerhard Enerstvedt døde brått i 1989,
og koret hadde i en periode vansker med
å finne frem til ny dirigent.
Tore Martinsen ledet koret i perioden 90-92

 

Mandskorets formenn på 1980 tallet

Sværen 69 Leif Nernes 1983-1986 Lohne 63
Steen L. Sværen
Formann 1981 – 1983
Leif Nernes
Formann 1983 – 1986
Øivind Lohne
Formann 1986 – 1994

 

Det Vestlandske Sangerstevne

Det var først etter krigen at man kom skikkelig i gang med koret, og allerede i 1920 var koret med å arrangerte det første «Vestlandske Sangerstevne». Et sangerstevne som fikk stor betydning for aktiviteten i koret utover 1920 tallet.

h-me vestlandske

Fra åpningen i Torgbakken ved det første «Vestlandske Sangerstevne»

Sangerstevnet var en stor suksess, men økonomisk var det en fiasko med 15.000.- i underskudd. (Se note 1.) Sangerne i Mandskoret påtok seg gjelden og arbeidet over flere år for å dekke «Æresgjelden». Mandskoret klarte først å betale gjelden etter 5 år med markedsdager og Kabareten «Den gyldne lyre».

 

 

Mandskoret til Rosendal i 1922

Mandskoret av 1914 har allerede helt fra starten tatt godt vare på den sosiale siden og fellesskapet i koret.
Her med seminar i Rosendal i 1922, bilde fra Baronihagen og Paddetårnet.

Mandskoret ROSENDAL 1922 web

Mandskoret i Baronihagen, Rosendal 1922

 Bakarøy 1919
 17 mai 1925
 Fra Hasseløy tidlig på 1920 tallet Mandskoret, 17 mai i 1925

 

Dirigent Ingarth Rojahn

h-op Rojahn 1918-23Ingarth Rojahn kom til Haugesund i 1901 som organist i Vår Frelsers kirke. Han var også lærer, dirigent og komponist.

Rojahn var en aktiv dirigent og dirigerte over 25 kor, korps eller orkestre. Han var også dirigent for Kristianiakoret.
Rojahn er komponisten av Haugesunds bysang «Ser du havet vest der ute».

Ingarth Rojahn
Dirigent 1918 – 1923

 

 

(Note 1.)
Mandskorets gjeld etter Vestlandske sangerstevne var i 1920 på 15.000.- Dette utgjør i 2010 kroner ca. 250.000.- (Sammenligner man gjelden i forhold til en gjennomsnitt industriarbeider lønn fra 1920 til 2010 – utgjør dette et betydelig større beløp, opp mot  2.000.000.-)
Ikke rart man brukte 5 år på å dekke dette. Man kan undres på hvordan de klarte å få til et så stort underskudd.