Stikkordarkiv: Mandskoret av 1914

Mandskoret i 1989

Øving i Kirkegt 1988

Øvingskveld i sangerhuset i Kirkegata.

Bak fra v. Arne Sørhus, Henning Hersvik, Ottar Ommundsen, Alfred Sørensen, John Josefsen,
Magnus Kalstø, Øyvind Lohne, Konrad Rasmussen, Bjarne Nesheim (skjult)
Foran fra v. Arne Tvergrov, Birger Solberg, Leif Nernes, Einar Ellingsen, Per Hauge, Arne Nesheim.

 

Mandskorets styre i 1989

Styrearbeide 1989

Fra v. Einar (Bertin) Ellingsen, Birger Solberg, Sten Løigth Sværen,
Øyvind Lohne (formann), Øystein Jacobsen, Leif Nernes

Mandskorets folder fra 1989

 Mandskoret av 1914 hefte 75 år 1989I hefte skriver koret -«Mandskoret av 1914 har alltid vært en gledesspreder,
og det skal vi fortsatt være – Vi tar med oss publikum på sangens vinger»

65 års jubileum

Mandskorets 65 års jubileum, 1979

Kirkegt 2

Koret ved 65 års jubileet i 1979


Ved piano. Dirigent Gerhard Enerstvedt

Bak fra v. Leif Johanessen, Mical Fiksdal, Endre Hauge, Henrik Henriksen, Harry Aspen, Jacob Eide, Bjarne Nesheim, Eirik Johannessen, Arne Nesheim, Sigvald Sjursen, Terje Skogland, Meland, John Digernes
2 rekke fra v. Leif Grunnaleite, Nils, Oluf Bjelland, Henning Hersvik, Gunnar Utne, Alfred Sørensen, Per Hauge, Øystein Nilsen, John Josefsen, Konrad Rasmussen, Steffen Reinersen, Henrik Iversen, Alf Nilsen, Sten Sværen
Fremme fra v. Einar Hopsdal, Einar Stødle, Birger Solberg, Johannes Birkenes, Magnus Kalstø, Andreas Sandve, Leif Nernes, Jacob Nesheim, Thomassen, Olav Nordskog.  

 

Styret ved 65 års jubileet

Kirkegt 1

Fra v. Digernes, Leif Nernes, Leif Johanessen (formann), Sten Løigth Sværen, Harry Aspen

 

Julen 2001

Mandskoret med tradisjonsrik julefeiring og julesanger i Haraldsgata. Koret fanget inn av Eirik Hustvedt som hadde egen foto blogg fra Haugesund utover 2000 tallet, haugalandet.net

Julen 2001 haraldsgata

 Mandskoret med på tenning av julegrana i Torgbakken.
I første rekke (tv) finner vi Einar Nymann, Arne Sørhus, Per Hauge, Gunnar Våga, Lars Gullberg.

julen 2001a julen 2001b
Julehandel på torget (1) Fuglenek hører julen til (1)

Foto: Alle foto fra julen 2001, Eirik Hustvedt, http://www.haugalandet.net

Det Vestlandske Sangerstevne

Det var først etter krigen at man kom skikkelig i gang med koret, og allerede i 1920 var koret med å arrangerte det første «Vestlandske Sangerstevne». Et sangerstevne som fikk stor betydning for aktiviteten i koret utover 1920 tallet.

h-me vestlandske

Fra åpningen i Torgbakken ved det første «Vestlandske Sangerstevne»

Sangerstevnet var en stor suksess, men økonomisk var det en fiasko med 15.000.- i underskudd. (Se note 1.) Sangerne i Mandskoret påtok seg gjelden og arbeidet over flere år for å dekke «Æresgjelden». Mandskoret klarte først å betale gjelden etter 5 år med markedsdager og Kabareten «Den gyldne lyre».

 

 

Mandskoret til Rosendal i 1922

Mandskoret av 1914 har allerede helt fra starten tatt godt vare på den sosiale siden og fellesskapet i koret.
Her med seminar i Rosendal i 1922, bilde fra Baronihagen og Paddetårnet.

Mandskoret ROSENDAL 1922 web

Mandskoret i Baronihagen, Rosendal 1922

 Bakarøy 1919
 17 mai 1925
 Fra Hasseløy tidlig på 1920 tallet Mandskoret, 17 mai i 1925

 

Dirigent Ingarth Rojahn

h-op Rojahn 1918-23Ingarth Rojahn kom til Haugesund i 1901 som organist i Vår Frelsers kirke. Han var også lærer, dirigent og komponist.

Rojahn var en aktiv dirigent og dirigerte over 25 kor, korps eller orkestre. Han var også dirigent for Kristianiakoret.
Rojahn er komponisten av Haugesunds bysang «Ser du havet vest der ute».

Ingarth Rojahn
Dirigent 1918 – 1923

 

 

(Note 1.)
Mandskorets gjeld etter Vestlandske sangerstevne var i 1920 på 15.000.- Dette utgjør i 2010 kroner ca. 250.000.- (Sammenligner man gjelden i forhold til en gjennomsnitt industriarbeider lønn fra 1920 til 2010 – utgjør dette et betydelig større beløp, opp mot  2.000.000.-)
Ikke rart man brukte 5 år på å dekke dette. Man kan undres på hvordan de klarte å få til et så stort underskudd.

 

Mandskoret, 1920 tallet

Mandskoret av 1914 var sentralt i byens kulturliv i mellomkrigstiden.
Koret hadde en rekke konserter og matineer. Jubileums konsertene i 1924 og 1929 blir bemerket spesielt. Mandskoret var med arrangør av Det Vestlandske Sangerstevnet 1920, og dro til Bergen på den 10. Landsangerfest i 1926.

10 års jubileum

Mandskoret 1924 web

Mandskoret ved 10 års jubileet 1924

 

Vestlandske Sangerstevne 1920

Med vest 1920

Mandskoret av 1914 var en av arrangørene for  «Det Vestlandske Sangerstevnet» . Stevnet var en stor suksess, men gikk med et stort underskudd.
Mandskoret tok på seg oppgaven med å ordne opp etter stevne. En stor oppgave som kom til å prege koret utover 1920 tallet. Les mer her …..

.

Landssangerstevne 1926

Det 10. Landssangerstevnet ble arrangert i Bergen, pinsen 1926.
Det var samlet i alt 2.500 sangere fra hele landet på Landssangerstevnet. Mandskoret deltok sammen med Haugesund Sangerforbund.
Det var med stor glede for stevneledelse og sangerne at H.M. Kong Haakon deltok på stevnet.
3.pinsedag ble stevnet avsluttet med stort fellesnummer med alle sangerne, med blant annet «Sangerhilsen«, «Landkjenning» og «Sigurd Jorsalfar-sange». Les mer om Landssangerstevnet.

Landssangerstevne 1926 - 2a

Pinsemorgen steg sangerne i land og dannet et stort sangertog,
som gikk frem til Sangehallen og åpning av stevnet.

 Landssangerstevne 1926 - 1a  Landssangerstevne 1926 a
 Stort fellesnummer med alle sangerne  Sangerball 3.pinsedags aften
«Festgleden sto høyt i taket»

 

Sangerluer i 1926

Sangerluene var en viktig del av antrekket til et mannskor.
I 1926 kostet Sangerlue med merke 14.- kr.

 

Sangeluer 1926 1a Sangerluer fra Steen & Strøm

25aar Sangerlue 25aar Sangerlue3 25aar Sangerlue1

 

Dirigent Jacob Monclair

Monclair

Jacob Monclair kom fra Bergen og er registret i folketellingen fra 1910 som postekspeditør i Skaare Herred.
Monclair var aktiv i revy og teater i Haugesund og spilte i en rekke av Haugesundsrevyene.

 

 

Jacob Monclair
Dirigent 1923 – 1930

 

Mandskorets formenn på 1920 tallet

h-op Malmin1 h-op aakre h-op Moksheim
Ole Malmin
Formann 1914 – 1924
Paul Aakre
Formann 1924 – 1928
Mathias Moksheim
Formann 1928-1929

Oppstarten i 1914

 

Mannssangen i Haugesund hadde sin første spede begynnelse i 1867, men det var først etter århundreskifte at utviklingen innen korbevegelsen skjøt fart. I forbindelse med Landsangerstevne i Kristiania i 1914 ble det dannet et eget «Kristianiakor«. På bilder av Kristianiakoret finner vi flere av stifterne av Mandskoret, og det var vel her ideen om et eget «Mandskoret av 1914» ble tent.

 

9. september 1914

Den 9 september 1914 ble koret stiftet på skreddermester Carl J. Duelands verksted i Haraldsgata 111. Les mer om stifterne av Mandskoret her ….

h-op Stiftere 1a

Stifterne av Mandskoret 1914

h-op Heggen

 

Mandskoret fikk med seg en av landets fremste kordirigenter, senere kantor i Bergen,
L. Heggen som dirigent og instruktør.

Den første øvelsen var 23 september 1914,
med 11 engasjerte sangere.

L. Heggen
Dirigent 1914-1917

 

 

Mandskoret på tur

Det sosiale fellesskapet har alltid vært høyt verdsatt i Mandskoret. Allerede i 1916 hadde koret sin første kortur, som gikk til Sundal i Mauranger (Kvinnherad) pinsen 1916.

Sunndal 1916

 Mandskoret av 1914 i Sundal, pinsen 1916

Første verdenskrig

De første årene for Mandskoret var vanskelige.
1914 var også året for utbruddet av første verdenskrig (1914-18), og man hadde vansker med å få gjennomført korøvinger. Blant annet på grunn av at flere av korets medlemmer var kalt ut til nøytralitetsvakt.
Første verdenskrig var dramatiske år, og også i Haugesund ble vi merket av verdenskrigen. Det var mange av våre sjøfolk som omkom på havet, men det var også jobbetid og Haugesundske formuer ble skapt. I 1914 hadde vi ca. 16.000 innbyggere i Haugesund.

h-op 17 mai 1914

Kor og orkester i Vår Frelsers kirke 17 mai 1914

Gudstjenesten 17 mai var en del av den storstilte grunnlovsfeiringen i Haugesund i 1914. På bildet finner vi Haugesund Sangerforbund sammen med orkester. Flere av stifterne av Mandskoret er med i Vår Frelser. Arnold Johnstad (helt til V.), Søren Nymann og Paul Aakre.

Haugesund Sangerforbund
17 mai var 1914 var det en storstilt 100 årsfeiring av Norges grunnlov i Haugesund. Les mer om 17 mai 1914 her ……

 

 

 

Mandskorets første konsert

Vår Frelser 1911

Korets første konsert var en julekonsert som ble holdt 17. desember 1916, hvor koret hadde kirkekonsert i Vår Frelser kirke. Allerede her viser også koret sitt sosiale engasjement som det har holdt på siden. Inntektene av den første konserten gikk i sin helhet til «Fattigpleien i Haugesund«.

Foto: Vår Frelsers kirke i 1911, Thea Larsen, MHB-F.007847, Karmsund folkemuseums fotosamling.

Stifterne av Mandskoret

 

På dette bildet fra 5 års jubileet i 1919 finner vi de fleste av stifteren med korets formann gjennom Ole Malmin i midten.

h-op Stiftere 1a

Mandskorets stiftere i 1919

Bak fra v. Bernhard Bergin, Arnold Johnstad, Johs Lothe, Mathias Moksheim
Foran fra v. Paul Aakre, Korets formann Ole Malmin, Søren Nymann.
Foruten disse finner vi i stiftelsesprotokollen for Mandskoret;
Carl J. Dueland, Severin Johannesen Loge, Mandius Qvale, Klaus Mæland, T.J. Tharaldsen og Nils Fixdal.

 

 

Hvem var stifterne av Mandskoret?

 

Ole Malmin ble korets første formann.
Malmin var journalist og redaksjonssekretær i Haugesunds Avis, og meget aktiv i byens kulturliv. Han var bl.a. med og starte Haugesund byselskap, Haugesund turistforening og Haugesund sangerforbund.
Haugesund Sangerforbund var Haugesunds bykor også omtalt som «Kristianiakoret».

Ole Malmin
Korets formann 1914 – 1924
Æresmedlem fra 1928

 

 

Folketellingen fra 1910

I folketellingen fra 1910 forteller oss mye om koret i 1914.
Her finner vi at Bernhard Bergin var urmakermester og gift med Jenny Bergin. Arnold Johnstad var frisørmester og bodde i Grønhauggate 4.
Paul Aakre var folkeskolelærer og bodde på Hauge. Søren Nymann var Redaktør & bogtrykker og kom fra Stavanger. Johs (Johannes) Lothe var student og etablerte etterhvert Skipshandel Johs. Lothe A/S.
Mathias Moksheim var student og ble etterhvert kontorchef i Stor- og Vårsildlaget i Haugesund. Ole Malmin (over) var journalist og redaksjonssekretær.

h-op Dueland
John Mandius Qvale var agent og bodde i Strandgaten 133 sammen med sin kone Helga.
Klaus Mæland var slaktermester. Theodor J. Tharaldsen var byfogd. Nils Fixdal var fattigforstander. Severin Johannesen Loge var folkeskolelærer, forfatter og malerkunstner (også kjent som Haugesunds glemte malerkunstner).

 

Carl J. Dueland var skreddermester og politisk aktiv i bystyret (1908-25) og var også byens ordfører i 1912.
(også innehaver av Mandskorets mest omtalte kontor)

 

 

Stifterne som tillitsvalgte i Mandskoret.

Stifterne av koret har også markert seg som tillitsvalgte og ledere av Mandskoret.
Ole Malmin var formann gjennom 10 år 1914-1923, og æresmedlem i 1928. Paul Aakre var formann 1924 – 1927, æresmedlem i 1931. Mathias Moksheim formann 1928-1929. Johs Lothe formann med tilsammen 10 år 1930-1934 og krigsårene 1940-1944, æresmedlem i 1945. Søren Nymann ble korets første æresmedlem i 1922. Bernhard Bergin æresmedlem i 1944.

h-op aakre h-op Moksheim h-op Lothe1

Paul Aakre
Formann 1924 – 1927

Mathias Moksheim
Formann 1928-1929
Johs Lothe
Formann 1930-1934, 1940-1944