Stikkordarkiv: Haugesund Sangerforbund

Haugesund Sangerforbund, 17 mai 1914

Haugesund Sangerforbund

17 mai var 1914 var det en storstilt 100 årsfering av Norges grunnlov i Haugesund.
Feiringen av grunnlovsdagen begynte allerede ved midnatt natten til 17 mai med salutt og sang av Haugesund Sangerforbund. Blant sangene finner vi ”Ja vi elsker” og ”Når fjordene blåner”.
Feiringen fortsatte utover dagen og Haugesund Sangerforbund var med på flere arrangement, blant annet på festgudstjeneste i Vår Frelser kirke.
På bildet fra 17 mai finner vi flere av stifterne av Mandskoret av 1914.

Kilde: Øyvind Bjørnson, Haugesund 1914 – 1950.
Foto: Foto i Mandskorets eie. Haugesund Sangerforbund 17 mai ca.1920. utenfor Festiviteten.
I midten (1.rekke tv) ser vi Søren Nymann, en av Mandskorets stiftere. Han sluttet som sanger i nov. 1921, og ble korets første æresmedlem i Mandskoret i 1922. Festiviteten ble innviet i mai 1920.

 

Første verdenskrig

De første årene for Mandskoret var vanskelige.
1914 var også året for utbruddet av første verdenskrig (1914-18), og man hadde vansker med å få gjennomført korøvinger. Blant annet på grunn av at flere av korets medlemmer var kalt ut til nøytralitetsvakt.
Første verdenskrig var dramatiske år, og også i Haugesund ble vi merket av verdenskrigen. Det var mange av våre sjøfolk som omkom på havet, men det var også jobbetid og Haugesundske formuer ble skapt. I 1914 hadde vi ca. 16.000 innbyggere i Haugesund.

h-op 17 mai 1914

Kor og orkester i Vår Frelsers kirke 17 mai 1914

Gudstjenesten 17 mai var en del av den storstilte grunnlovsfeiringen i Haugesund i 1914. På bildet finner vi Haugesund Sangerforbund sammen med orkester. Flere av stifterne av Mandskoret er med i Vår Frelser. Arnold Johnstad (helt til V.), Søren Nymann og Paul Aakre.

Haugesund Sangerforbund
17 mai var 1914 var det en storstilt 100 årsfeiring av Norges grunnlov i Haugesund. Les mer om 17 mai 1914 her ……

 

 

 

Mandskorets første konsert

Vår Frelser 1911

Korets første konsert var en julekonsert som ble holdt 17. desember 1916, hvor koret hadde kirkekonsert i Vår Frelser kirke. Allerede her viser også koret sitt sosiale engasjement som det har holdt på siden. Inntektene av den første konserten gikk i sin helhet til «Fattigpleien i Haugesund«.

Foto: Vår Frelsers kirke i 1911, Thea Larsen, MHB-F.007847, Karmsund folkemuseums fotosamling.

Haugesund Sangerforbund

 

Kristianiakoret

Haugesund Sangerforbund eller Kristianiakoret ble stiftet som bykor i 1913.
Nasjonalfølelsen var sterk i landet og i forbindelse med grunnlovsjubileet i 1914 ble det arrangert  et stort landssangerstevne i Kristiania. Det var utenkelig at Haugesund ikke skulle være tilstede, og Kristianiakoret ble stiftet.

Kristianiakoret 1914

Haugesund Sangerforbund eller Kristianiakoret i 1914

 

Starten for Mandskoret

Haugesund Sangerforbund var på mange måter starten for Mandskoret av 1914. På bildet finner vi fire av stifterne av Mandskoret, Arnold Johnstad, Søren Nymann, Paul Aakre og Ole Malmin (øverste rad, helt til høyre)
Ole Malmin var Sangforbundets stifter, han var også den første formannen i Mandskoret.

 

Landssangerstevne i Kristiania i 1914

Ole Malmin var bypatriot og pådriver for å få til et Kristianiakor. I juni 1914 var Haugesund Sangerforbund klar til avreise med 70 sangere og organist Ingarth Rojahn som dirigent.
24 juni 1914 holdt koret sin store avreisekonsert i byparken, og marsjerte etter konserten ned til Smedasundet. Her var mange tusen møtt frem for å se sangerne vel av sted. Det var taler og Haugesundssangen ble sunget. Klokken 23.00 dro sangerskipet ”Farmann” sørover sundet, og Kristianiakoret var på vei.

Ombord i Farmann 1914

 Ombord i «Farmann», Ole Malmin midt i bildet sammen med potetskrelle gjengen.

 

 h-op Kristiania1  h-op Kristiania2
 Landssangerstevnets felleskonsert  Landssangerstevnet ved festmiddagen

 .

Haugesund Sangerforbund

Haugesund Sangerforbund

 Haugesund Sangerforbund 17 mai 1914

Les mer om 100 års feiringen av Norges Grunnlov i Haugesund, 17 mai 1914 her …..


Haugesund Sangerforbund i 1926

Forbundet består av fire kor; Havdur, Noreg, Karmsund og Mandskoret av 1914.
Haugesund Sangerforbund består som Haugesunds bykor frem til utover 50 tallet med deltakelse på en rekke landssangerstevner.

Kristianiakoret på Hest 1914 medium

Kristianiakoret i 1914 på Hest (Lothe parken), merk medaljene fra Kristiania.

Med kristiania 1914

 

 

 

Jubileumsmedaljen fra Landssangerstevnet i Kristiania.
Medaljen er fra Bernhard Bergin, en av Mandskorets stiftere,
og sanger i Kristianiakoret. (i bakre rekke, høyre for midten)

.

Mannskoret Vibran
I slutten av 1950-årene var rekrutteringen til noen av byens mannskor heller liten. Det resulterte i at medlemmene av Mannskoret Karmsund og Mannskoret Haugarland ble enige om å slå korene sammen, og Mannskoret Vibran ble startet i 1960.

Bare for menn
Haugesund Sangerforbund var selvsagt bare for mannskor og det var først på 1960 tallet at damene ble tatt med. Norges Landssangerforbund ble i 1985 Norges Korforbund, og Haugesund Sangerforbund byttet navn til Norges Korforbund, Haugaland.

Mandskoret, 1930 tallet

 

Landssangerstevne 1935

Landssangerstevnet ble arrangert i Oslo, pinsen 1935.
Det ble en lang reise. Først med «Stavangerfjord» som for anledningen la til i Haugesund, kun for å ta med seg sangere. Bergensbanen over til Oslo. Retur med Bergensbanen og «Karmsund» hjem til Haugesund.

Båtreise

Mandskoret på «Karmsund» sammen med sangere fra Haugesund Sangerforbund.

Vegbyggingen i landet var så vidt begynt og biler fantes nesten ikke. For oss på kysten var båten framkomstmiddelet.

En reise var tidkrevende og i Rosendal songlag beskriver de det slik –
”Reisa til og frå tok si tid for det bar ikkje så snart avgarde med fiskeskøyta. Men for den gamle garde står det ein eigen glans over turane. Fjelga og fin med flagget til topps låg båten og dunka ved kaien til fastsett tid, gjerne kl.5 om morgonen om det bar langt avgarde helgekledde songarar og musikarar med våseplagg, notemapper, matøskjer, primus, kaffikjel, pledd og anna utstyr i mild forvirring.” Kilde Hordaland Fylkeskommune

   

I Haugesund

I 1930 var vi 17.166 innbyggere. Rådhuset (som ble påbegynt i 1923) stod ferdig i 1930. Konfeksjonsfabrikken Condor ble etablert av M. Rabinowitz i et nytt funkisbygg i Flotmyrgata. I 1935 var det store samtaleemnet den store varemessen på Rådhusplassen, vi ser også et kor på trappen til Festiviteten.

Haraldsgt 1934-200 Byparken 1935-200 Varemesse Festiviteten 1935-200
Haraldsgata 1934 Byparken 1935 Varemesse, Rådhusplassen 1935

25 års jubileum

25 års jubileet ble markert med Jubileumskonsert i KFUM, den 31.10.1939

Mandskoret 25år 1a

Mandskoret ved 25 års jubileet 1939

Hefte 25år 1a Hefte 25år program
Korets Jubileumshefte i 1939 Programmet på Jubileumskonserten

Sangerstevner

Selv om reisen tok lang tid var koret aktivt på sangerstevner.

Med trond 1930 Med vest 1932 Med oslo 1935
 Trondhjem 1930
Det 11 Landsangerstevne
 Stavanger 1932
Vestlandske Mannssanger
Oslo 1935
Det 12 Landsangerstevne

 

Mandskorets formenn på 1930 tallet

h-op Lothe1 Krogh 35-37a
Johs Lothe
Formann 1930-1935
Eirik Krogh
Formann 1935 – 1937
Fixdal 37-38 J. Moksheim 1938 1950a
Mikal Fixdal
Formann 1937 – 1938
John Moksheim
Formann 1938-1940