Mandskoret i 1989

Øving i Kirkegt 1988

Øvingskveld i sangerhuset i Kirkegata.

Bak fra v. Arne Sørhus, Henning Hersvik, Ottar Ommundsen, Alfred Sørensen, John Josefsen,
Magnus Kalstø, Øyvind Lohne, Konrad Rasmussen, Bjarne Nesheim (skjult)
Foran fra v. Arne Tvergrov, Birger Solberg, Leif Nernes, Einar Ellingsen, Per Hauge, Arne Nesheim.

 

Mandskorets styre i 1989

Styrearbeide 1989

Fra v. Einar (Bertin) Ellingsen, Birger Solberg, Sten Løigth Sværen,
Øyvind Lohne (formann), Øystein Jacobsen, Leif Nernes

Mandskorets folder fra 1989

 Mandskoret av 1914 hefte 75 år 1989I hefte skriver koret -«Mandskoret av 1914 har alltid vært en gledesspreder,
og det skal vi fortsatt være – Vi tar med oss publikum på sangens vinger»