Mandskoret, 1980 tallet

1980 årene begynner dramatisk med forliset av Alexander Kielland-plattformen med 123 omkomne, av disse var mange fra Haugesund og Haugalandet. I 1981 brenner Mandskorets fremste konsertlokale, Festiviteten, ned til grunnen.
I 1985 deles Amandaprisen ut, noen år etter får vi Sildajazz (1987). Havnaberg skole blir revet og Nordsjøhallen åpnes.

.

Mandskoret 70 års jubileum 1984

Mandskoret 70år 1984

Mandskoret ved 70 års jubileet, i Vår Frelsers kirke

.

Sangerstevner

med 1970

Mandskoret var aktivt på en rekke sangerstevner også på 1980 tallet.
Sauda 1980, Skudenes 1981, Haugesund 1984, Kopervik 1986.

.

Sangerstevne i Kopervik 1986

Sangerstevne mai 1986

 Fanebærer er Magnus Kalstø, duskeguttene til v. Sten Sværen, til h. Arne Tvergrov.
Bak fanen ser vi fra v. Ottar Omundsen, Alfred Sørensen, Bjarne Nesheim, Leif Nernes,
Alfred Sørensen, Birger Solberg, Terje Skogland.

.

Mandskoret 75 år, 1989

I 1989 dør vår mangeårige dirigent Gerhard Enerstvedt brått, og koret 75 års jubileum blir utsatt til høsten. Men etterhvert blir jubileet behørig markert med sangerfest på sangerhuset i Kirkegata.

75jubileum

Ved det første bordet finner vi Agnes som skjenker kaffe, Leif Nernes, Thomassen,
Nordskog, Sjursen, Nesheim, Jakob Eide, Birger Solberg.

Øving i Kirkegt 1988 Styrearbeide 1988
Øvingskveld i sangerhuset i Kirkegata, les mer … Styret i arbeid

 

Dirigent Tore Martinsen

Tore Martinsen, korets dirigent 1990 – 1992

 Martinsen Gerhard Enerstvedt døde brått i 1989,
og koret hadde i en periode vansker med
å finne frem til ny dirigent.
Tore Martinsen ledet koret i perioden 90-92

 

Mandskorets formenn på 1980 tallet

Sværen 69 Leif Nernes 1983-1986 Lohne 63
Steen L. Sværen
Formann 1981 – 1983
Leif Nernes
Formann 1983 – 1986
Øivind Lohne
Formann 1986 – 1994