Historie

Krigsårene

Verdenskrigen i 1940-45 var dramatiske år i Haugesund. Dagliglivet var merket av rasjonering, tyske soldater (i perioder regner man at det var bortimot 30.000 tyske soldater stasjonert i Haugesund, omtrent det dobbelte av byens befolkning) og få foreningsaktiviteter var tillatt. Med sin nære tilknytning til havet og hovedskipsåren langs kysten ble også byen utsatt for jevnlige angrep fra allierte fly. Fem av korets medlemmer ble satt i krigsfangenskap under krigen; Tharaldsen, Brekke, Eide Parr, Krogh og Andreassen.

 

Mandskoret 30 år, 1944

Verdenskrigen er kanskje den perioden i korets historie hvor koret har hatt den største oppslutningen. Myndighetene la store begrensninger på foreningslivet i byen i krigsårene, men Mandskoret var tillatt. Det var få konserter, men korets øvinger var uhyre populære og medlemstallet var på topp.

 

Dirigent Mathias Folgerø

Mathias Folgerø (1902-1965) var korets dirigent i 35 år, fra 1930 til sin død i 1965.

Folgerø var organist i Vår Frelsers kirke. Han var en markant skikkelse i byens musikkliv og er hedret med eget minnesmerke i byparken, dette ble avduket i 1984.

Mathias Folgerø
Dirigent 1930 – 1965

 

Mandskorets formenn på 1940 tallet

 

(venstre) Johs LotheFormann 1930-1935 (høyre) Henry Olsen Formann 1945 – 1950

“«Jeg trodde ikke mannskor kunne synge så pent»”
Sitatet fra 1958 om Mandskoret av 1914 fra Otto Strobl
en kjent Østerriksk dirigent og komponist
er stadig like aktuelt
Scroll to Top