jubileum 1914

Grunnlovsjubileet i 1914

Haugesund Sangerforbund med orkester i Vår Frelser kirke. Haugesund Sangerforbund var på mange måter starten for Mandskoret av 1914. På bildet finner vi flere av stifterne av Mandskoret, Arnold Johnstad (helt til V.), Søren Nymann, Paul Aakre. Haugesund Sangforbund stifter Ole Malmin, var også den første formannen i Mandskoret av 1914.