Forfatterarkiv: aasbu

Det Vestlandske Sangerstevne

Det var først etter krigen at man kom skikkelig i gang med koret, og allerede i 1920 var koret med å arrangerte det første «Vestlandske Sangerstevne». Et sangerstevne som fikk stor betydning for aktiviteten i koret utover 1920 tallet.

h-me vestlandske

Fra åpningen i Torgbakken ved det første «Vestlandske Sangerstevne»

Sangerstevnet var en stor suksess, men økonomisk var det en fiasko med 15.000.- i underskudd. (Se note 1.) Sangerne i Mandskoret påtok seg gjelden og arbeidet over flere år for å dekke «Æresgjelden». Mandskoret klarte først å betale gjelden etter 5 år med markedsdager og Kabareten «Den gyldne lyre».

 

 

Mandskoret til Rosendal i 1922

Mandskoret av 1914 har allerede helt fra starten tatt godt vare på den sosiale siden og fellesskapet i koret.
Her med seminar i Rosendal i 1922, bilde fra Baronihagen og Paddetårnet.

Mandskoret ROSENDAL 1922 web

Mandskoret i Baronihagen, Rosendal 1922

 Bakarøy 1919
 17 mai 1925
 Fra Hasseløy tidlig på 1920 tallet Mandskoret, 17 mai i 1925

 

Dirigent Ingarth Rojahn

h-op Rojahn 1918-23Ingarth Rojahn kom til Haugesund i 1901 som organist i Vår Frelsers kirke. Han var også lærer, dirigent og komponist.

Rojahn var en aktiv dirigent og dirigerte over 25 kor, korps eller orkestre. Han var også dirigent for Kristianiakoret.
Rojahn er komponisten av Haugesunds bysang «Ser du havet vest der ute».

Ingarth Rojahn
Dirigent 1918 – 1923

 

 

(Note 1.)
Mandskorets gjeld etter Vestlandske sangerstevne var i 1920 på 15.000.- Dette utgjør i 2010 kroner ca. 250.000.- (Sammenligner man gjelden i forhold til en gjennomsnitt industriarbeider lønn fra 1920 til 2010 – utgjør dette et betydelig større beløp, opp mot  2.000.000.-)
Ikke rart man brukte 5 år på å dekke dette. Man kan undres på hvordan de klarte å få til et så stort underskudd.

 

Mandskoret, 1920 tallet

Mandskoret av 1914 var sentralt i byens kulturliv i mellomkrigstiden.
Koret hadde en rekke konserter og matineer. Jubileums konsertene i 1924 og 1929 blir bemerket spesielt. Mandskoret var med arrangør av Det Vestlandske Sangerstevnet 1920, og dro til Bergen på den 10. Landsangerfest i 1926.

10 års jubileum

Mandskoret 1924 web

Mandskoret ved 10 års jubileet 1924

 

Vestlandske Sangerstevne 1920

Med vest 1920

Mandskoret av 1914 var en av arrangørene for  «Det Vestlandske Sangerstevnet» . Stevnet var en stor suksess, men gikk med et stort underskudd.
Mandskoret tok på seg oppgaven med å ordne opp etter stevne. En stor oppgave som kom til å prege koret utover 1920 tallet. Les mer her …..

.

Landssangerstevne 1926

Det 10. Landssangerstevnet ble arrangert i Bergen, pinsen 1926.
Det var samlet i alt 2.500 sangere fra hele landet på Landssangerstevnet. Mandskoret deltok sammen med Haugesund Sangerforbund.
Det var med stor glede for stevneledelse og sangerne at H.M. Kong Haakon deltok på stevnet.
3.pinsedag ble stevnet avsluttet med stort fellesnummer med alle sangerne, med blant annet «Sangerhilsen«, «Landkjenning» og «Sigurd Jorsalfar-sange». Les mer om Landssangerstevnet.

Landssangerstevne 1926 - 2a

Pinsemorgen steg sangerne i land og dannet et stort sangertog,
som gikk frem til Sangehallen og åpning av stevnet.

 Landssangerstevne 1926 - 1a  Landssangerstevne 1926 a
 Stort fellesnummer med alle sangerne  Sangerball 3.pinsedags aften
«Festgleden sto høyt i taket»

 

Sangerluer i 1926

Sangerluene var en viktig del av antrekket til et mannskor.
I 1926 kostet Sangerlue med merke 14.- kr.

 

Sangeluer 1926 1a Sangerluer fra Steen & Strøm

25aar Sangerlue 25aar Sangerlue3 25aar Sangerlue1

 

Dirigent Jacob Monclair

Monclair

Jacob Monclair kom fra Bergen og er registret i folketellingen fra 1910 som postekspeditør i Skaare Herred.
Monclair var aktiv i revy og teater i Haugesund og spilte i en rekke av Haugesundsrevyene.

 

 

Jacob Monclair
Dirigent 1923 – 1930

 

Mandskorets formenn på 1920 tallet

h-op Malmin1 h-op aakre h-op Moksheim
Ole Malmin
Formann 1914 – 1924
Paul Aakre
Formann 1924 – 1928
Mathias Moksheim
Formann 1928-1929

Oppstarten i 1914

 

Mannssangen i Haugesund hadde sin første spede begynnelse i 1867, men det var først etter århundreskifte at utviklingen innen korbevegelsen skjøt fart. I forbindelse med Landsangerstevne i Kristiania i 1914 ble det dannet et eget «Kristianiakor«. På bilder av Kristianiakoret finner vi flere av stifterne av Mandskoret, og det var vel her ideen om et eget «Mandskoret av 1914» ble tent.

 

9. september 1914

Den 9 september 1914 ble koret stiftet på skreddermester Carl J. Duelands verksted i Haraldsgata 111. Les mer om stifterne av Mandskoret her ….

h-op Stiftere 1a

Stifterne av Mandskoret 1914

h-op Heggen

 

Mandskoret fikk med seg en av landets fremste kordirigenter, senere kantor i Bergen,
L. Heggen som dirigent og instruktør.

Den første øvelsen var 23 september 1914,
med 11 engasjerte sangere.

L. Heggen
Dirigent 1914-1917

 

 

Mandskoret på tur

Det sosiale fellesskapet har alltid vært høyt verdsatt i Mandskoret. Allerede i 1916 hadde koret sin første kortur, som gikk til Sundal i Mauranger (Kvinnherad) pinsen 1916.

Sunndal 1916

 Mandskoret av 1914 i Sundal, pinsen 1916

Første verdenskrig

De første årene for Mandskoret var vanskelige.
1914 var også året for utbruddet av første verdenskrig (1914-18), og man hadde vansker med å få gjennomført korøvinger. Blant annet på grunn av at flere av korets medlemmer var kalt ut til nøytralitetsvakt.
Første verdenskrig var dramatiske år, og også i Haugesund ble vi merket av verdenskrigen. Det var mange av våre sjøfolk som omkom på havet, men det var også jobbetid og Haugesundske formuer ble skapt. I 1914 hadde vi ca. 16.000 innbyggere i Haugesund.

h-op 17 mai 1914

Kor og orkester i Vår Frelsers kirke 17 mai 1914

Gudstjenesten 17 mai var en del av den storstilte grunnlovsfeiringen i Haugesund i 1914. På bildet finner vi Haugesund Sangerforbund sammen med orkester. Flere av stifterne av Mandskoret er med i Vår Frelser. Arnold Johnstad (helt til V.), Søren Nymann og Paul Aakre.

Haugesund Sangerforbund
17 mai var 1914 var det en storstilt 100 årsfeiring av Norges grunnlov i Haugesund. Les mer om 17 mai 1914 her ……

 

 

 

Mandskorets første konsert

Vår Frelser 1911

Korets første konsert var en julekonsert som ble holdt 17. desember 1916, hvor koret hadde kirkekonsert i Vår Frelser kirke. Allerede her viser også koret sitt sosiale engasjement som det har holdt på siden. Inntektene av den første konserten gikk i sin helhet til «Fattigpleien i Haugesund«.

Foto: Vår Frelsers kirke i 1911, Thea Larsen, MHB-F.007847, Karmsund folkemuseums fotosamling.

Stifterne av Mandskoret

 

På dette bildet fra 5 års jubileet i 1919 finner vi de fleste av stifteren med korets formann gjennom Ole Malmin i midten.

h-op Stiftere 1a

Mandskorets stiftere i 1919

Bak fra v. Bernhard Bergin, Arnold Johnstad, Johs Lothe, Mathias Moksheim
Foran fra v. Paul Aakre, Korets formann Ole Malmin, Søren Nymann.
Foruten disse finner vi i stiftelsesprotokollen for Mandskoret;
Carl J. Dueland, Severin Johannesen Loge, Mandius Qvale, Klaus Mæland, T.J. Tharaldsen og Nils Fixdal.

 

 

Hvem var stifterne av Mandskoret?

 

Ole Malmin ble korets første formann.
Malmin var journalist og redaksjonssekretær i Haugesunds Avis, og meget aktiv i byens kulturliv. Han var bl.a. med og starte Haugesund byselskap, Haugesund turistforening og Haugesund sangerforbund.
Haugesund Sangerforbund var Haugesunds bykor også omtalt som «Kristianiakoret».

Ole Malmin
Korets formann 1914 – 1924
Æresmedlem fra 1928

 

 

Folketellingen fra 1910

I folketellingen fra 1910 forteller oss mye om koret i 1914.
Her finner vi at Bernhard Bergin var urmakermester og gift med Jenny Bergin. Arnold Johnstad var frisørmester og bodde i Grønhauggate 4.
Paul Aakre var folkeskolelærer og bodde på Hauge. Søren Nymann var Redaktør & bogtrykker og kom fra Stavanger. Johs (Johannes) Lothe var student og etablerte etterhvert Skipshandel Johs. Lothe A/S.
Mathias Moksheim var student og ble etterhvert kontorchef i Stor- og Vårsildlaget i Haugesund. Ole Malmin (over) var journalist og redaksjonssekretær.

h-op Dueland
John Mandius Qvale var agent og bodde i Strandgaten 133 sammen med sin kone Helga.
Klaus Mæland var slaktermester. Theodor J. Tharaldsen var byfogd. Nils Fixdal var fattigforstander. Severin Johannesen Loge var folkeskolelærer, forfatter og malerkunstner (også kjent som Haugesunds glemte malerkunstner).

 

Carl J. Dueland var skreddermester og politisk aktiv i bystyret (1908-25) og var også byens ordfører i 1912.
(også innehaver av Mandskorets mest omtalte kontor)

 

 

Stifterne som tillitsvalgte i Mandskoret.

Stifterne av koret har også markert seg som tillitsvalgte og ledere av Mandskoret.
Ole Malmin var formann gjennom 10 år 1914-1923, og æresmedlem i 1928. Paul Aakre var formann 1924 – 1927, æresmedlem i 1931. Mathias Moksheim formann 1928-1929. Johs Lothe formann med tilsammen 10 år 1930-1934 og krigsårene 1940-1944, æresmedlem i 1945. Søren Nymann ble korets første æresmedlem i 1922. Bernhard Bergin æresmedlem i 1944.

h-op aakre h-op Moksheim h-op Lothe1

Paul Aakre
Formann 1924 – 1927

Mathias Moksheim
Formann 1928-1929
Johs Lothe
Formann 1930-1934, 1940-1944

Den gyldne lyre

For å dekke det store underskuddet etter det første Vestlandske sangerstevne arrangerte Mandskoret av 1914 årlige markedsdager med kabareter i årene 1921-26, «Den gyldne lyre». «Lyren» var fra første stund en gedigen publikumssuksess.

Negerkor

Mandskoret som «Negerkor» i 1922.
«Negerkor» var et populært innslag i revyer i mellomkrigstiden, også i Haugesund.

Bak fra v. Bernhard Bergin, Sigurd Hauge, Tollak Haavik, Ricard Stange, Johannes Lothe, Klaus Mæland, Tinney Rasmussen
Foran fra v. Mathias Moksheim, Egil Krogh, Hercules Worse, Ove Reitan, Finn Tharaldsen.

 

Kabaret «Den gyldne lyre»

«Den gyldne lyre» var en markedsuke hvor det ble satt opp en rekke kabareter.
Sang og musikk, revyer, dansere, prolog, restaurant, «negerkor», elefanten Dumbo, skuespill.
Den første kabareten i «Den gyldne lyre» hadde åpning  i Festiviteten 26. februar 1921.
(Festiviteten ble innviet 20. mai 1920)

Festiviteten ca. 1925 Haugesund 1925
Festiviteten i 1925 Fra Smedasundet i 1925, broen over til Hasseløy

 

Fra en av oppsetningene på kabareten «Den gylne lyre»

Frk. Buvik 1

Bildet i korets eie fra «Den gylne lyre» merket «Fru.Buvik»

Fru Erna Eide Buvik (i bakerste rekke med parasoll) var søster av Haugesunds store skuespiller på 1920 tallet, Egil Eide.

Eigil Krogh1 Den gyldne - avisutklipp 1924
Mandskorets Eigil Krogh Utklipp fra Haugesunds Avis

En av korets fremragende sangere var Eigil Krogh som gjorde stor lykke både med koret og med egne sangnummer. Eigil ble kalt Haugesunds egen Rolf Ernst.
Eigil Krogh var Mandskorets formann 1935 – 1937.

 

Mandskoret og Haugesundsrevyen i 1949

Mandskoret og korets medlemmer har gjort seg bemerket i Haugesundsrevyen ved mange anledninger. «Herrebaletten» var med i «Smil over byen» i 1949. Revyen var satt opp av Gilbert Helgeland, og overskuddet fra revyen gikk til Mandskorets Amerikaturne.

herrebaletten1 Aarbok
Mandskorets «Herrebalett» i 1949 Les mer om Haugesundsrevyen
i Årbok for  Karmsund folkemuseum

 

 

Mandskorets orden «Den gyldne lyre»

«Den gyldne lyre» fortsatte i Mandskoret etter kabaretperioden, men nå som korets orden.
«For å belønne fortjenester for særlig utvist flid og interesse for korets beste».

Den gyldne lyre 1a
Ordenen hadde egne hedersbevisninger og var en del av korets sosiale liv.
Ordenen ble innstiftet 30 oktober 1923, og døde stille ut på 1990 tallet.

Ordenen hadde tre grader;
1 grad. Storkors
2 grad. Kommandør
3 grad. Ridder  

Med mkor ridder 15år Med mkor komandør 25år Med mkor storkors 35år
Ridder
15 år i Mandskoret
Kommandør
25 år i Mandskoret
 Storkors
35 år i Mandskoret

Opplevelser

Mandskoret av 1914 er et aktivt kor. Et medlemskap i koret gir deg opplevelser for livet.
Her finner du litt fra noe av det vi i Mandskoret er med på.

Haugesund Sangerforbund

 

Kristianiakoret

Haugesund Sangerforbund eller Kristianiakoret ble stiftet som bykor i 1913.
Nasjonalfølelsen var sterk i landet og i forbindelse med grunnlovsjubileet i 1914 ble det arrangert  et stort landssangerstevne i Kristiania. Det var utenkelig at Haugesund ikke skulle være tilstede, og Kristianiakoret ble stiftet.

Kristianiakoret 1914

Haugesund Sangerforbund eller Kristianiakoret i 1914

 

Starten for Mandskoret

Haugesund Sangerforbund var på mange måter starten for Mandskoret av 1914. På bildet finner vi fire av stifterne av Mandskoret, Arnold Johnstad, Søren Nymann, Paul Aakre og Ole Malmin (øverste rad, helt til høyre)
Ole Malmin var Sangforbundets stifter, han var også den første formannen i Mandskoret.

 

Landssangerstevne i Kristiania i 1914

Ole Malmin var bypatriot og pådriver for å få til et Kristianiakor. I juni 1914 var Haugesund Sangerforbund klar til avreise med 70 sangere og organist Ingarth Rojahn som dirigent.
24 juni 1914 holdt koret sin store avreisekonsert i byparken, og marsjerte etter konserten ned til Smedasundet. Her var mange tusen møtt frem for å se sangerne vel av sted. Det var taler og Haugesundssangen ble sunget. Klokken 23.00 dro sangerskipet ”Farmann” sørover sundet, og Kristianiakoret var på vei.

Ombord i Farmann 1914

 Ombord i «Farmann», Ole Malmin midt i bildet sammen med potetskrelle gjengen.

 

 h-op Kristiania1  h-op Kristiania2
 Landssangerstevnets felleskonsert  Landssangerstevnet ved festmiddagen

 .

Haugesund Sangerforbund

Haugesund Sangerforbund

 Haugesund Sangerforbund 17 mai 1914

Les mer om 100 års feiringen av Norges Grunnlov i Haugesund, 17 mai 1914 her …..


Haugesund Sangerforbund i 1926

Forbundet består av fire kor; Havdur, Noreg, Karmsund og Mandskoret av 1914.
Haugesund Sangerforbund består som Haugesunds bykor frem til utover 50 tallet med deltakelse på en rekke landssangerstevner.

Kristianiakoret på Hest 1914 medium

Kristianiakoret i 1914 på Hest (Lothe parken), merk medaljene fra Kristiania.

Med kristiania 1914

 

 

 

Jubileumsmedaljen fra Landssangerstevnet i Kristiania.
Medaljen er fra Bernhard Bergin, en av Mandskorets stiftere,
og sanger i Kristianiakoret. (i bakre rekke, høyre for midten)

.

Mannskoret Vibran
I slutten av 1950-årene var rekrutteringen til noen av byens mannskor heller liten. Det resulterte i at medlemmene av Mannskoret Karmsund og Mannskoret Haugarland ble enige om å slå korene sammen, og Mannskoret Vibran ble startet i 1960.

Bare for menn
Haugesund Sangerforbund var selvsagt bare for mannskor og det var først på 1960 tallet at damene ble tatt med. Norges Landssangerforbund ble i 1985 Norges Korforbund, og Haugesund Sangerforbund byttet navn til Norges Korforbund, Haugaland.

Mandskoret, 1930 tallet

 

Landssangerstevne 1935

Landssangerstevnet ble arrangert i Oslo, pinsen 1935.
Det ble en lang reise. Først med «Stavangerfjord» som for anledningen la til i Haugesund, kun for å ta med seg sangere. Bergensbanen over til Oslo. Retur med Bergensbanen og «Karmsund» hjem til Haugesund.

Båtreise

Mandskoret på «Karmsund» sammen med sangere fra Haugesund Sangerforbund.

Vegbyggingen i landet var så vidt begynt og biler fantes nesten ikke. For oss på kysten var båten framkomstmiddelet.

En reise var tidkrevende og i Rosendal songlag beskriver de det slik –
”Reisa til og frå tok si tid for det bar ikkje så snart avgarde med fiskeskøyta. Men for den gamle garde står det ein eigen glans over turane. Fjelga og fin med flagget til topps låg båten og dunka ved kaien til fastsett tid, gjerne kl.5 om morgonen om det bar langt avgarde helgekledde songarar og musikarar med våseplagg, notemapper, matøskjer, primus, kaffikjel, pledd og anna utstyr i mild forvirring.” Kilde Hordaland Fylkeskommune

   

I Haugesund

I 1930 var vi 17.166 innbyggere. Rådhuset (som ble påbegynt i 1923) stod ferdig i 1930. Konfeksjonsfabrikken Condor ble etablert av M. Rabinowitz i et nytt funkisbygg i Flotmyrgata. I 1935 var det store samtaleemnet den store varemessen på Rådhusplassen, vi ser også et kor på trappen til Festiviteten.

Haraldsgt 1934-200 Byparken 1935-200 Varemesse Festiviteten 1935-200
Haraldsgata 1934 Byparken 1935 Varemesse, Rådhusplassen 1935

25 års jubileum

25 års jubileet ble markert med Jubileumskonsert i KFUM, den 31.10.1939

Mandskoret 25år 1a

Mandskoret ved 25 års jubileet 1939

Hefte 25år 1a Hefte 25år program
Korets Jubileumshefte i 1939 Programmet på Jubileumskonserten

Sangerstevner

Selv om reisen tok lang tid var koret aktivt på sangerstevner.

Med trond 1930 Med vest 1932 Med oslo 1935
 Trondhjem 1930
Det 11 Landsangerstevne
 Stavanger 1932
Vestlandske Mannssanger
Oslo 1935
Det 12 Landsangerstevne

 

Mandskorets formenn på 1930 tallet

h-op Lothe1 Krogh 35-37a
Johs Lothe
Formann 1930-1935
Eirik Krogh
Formann 1935 – 1937
Fixdal 37-38 J. Moksheim 1938 1950a
Mikal Fixdal
Formann 1937 – 1938
John Moksheim
Formann 1938-1940