Vi søker ny dirigent

 

Mandskoret av 1914 søker ny dirigent

Mandskoret er et etablert og veldrevet kor med 24 sangglade herrer i sin beste alder. Godt miljø, trivelige øvelser, og engasjerte sangere. Vi har ukentlig øvelse i eget korlokale. Vi synger det meste, med fotfeste i gode mannskortradisjoner søker vi også utfordringer i nytt materiale. Koråret inneholder seminar, og to eller tre større oppdrag i semesteret. Andre oppdrag kan komme i tillegg.

Mandskoret har flere konsertklipp på YouTube, https://www.youtube.com/user/Mandskoret1914

Vi søker fast dirigent som er engasjert, og som kan utvikle og inspirere koret videre. Erfaring i korledelse med relevant kompetanse er et fortrinn. Stillingen er ledig fra 28. august.
Stillingen honoreres som selvstendig næringsdrivende etter avtale.
Søknad med forenklet CV sendes på e-post til steinar.lohne(a)getmail.no

Nærmere informasjon, vår formann Steinar Lohne;   951 02 753

Mandskor er som god vin, noen blir sure med tiden, mens andre blir bare bedre og bedre.

 

 

KulturprisbildeMandskoret har markert seg i Haugesunds kulturliv over 100 år.
I 2014 ble Mandskoret tildelt Haugesunds Kommunes Kulturpris.
Bilde; Mandskoret sammen med ordfører Petter Steen og glade prisvinnere.