Stikkordarkiv: Haugesund

Første verdenskrig

De første årene for Mandskoret var vanskelige.
1914 var også året for utbruddet av første verdenskrig (1914-18), og man hadde vansker med å få gjennomført korøvinger. Blant annet på grunn av at flere av korets medlemmer var kalt ut til nøytralitetsvakt.
Første verdenskrig var dramatiske år, og også i Haugesund ble vi merket av verdenskrigen. Det var mange av våre sjøfolk som omkom på havet, men det var også jobbetid og Haugesundske formuer ble skapt. I 1914 hadde vi ca. 16.000 innbyggere i Haugesund.

h-op 17 mai 1914

Kor og orkester i Vår Frelsers kirke 17 mai 1914

Gudstjenesten 17 mai var en del av den storstilte grunnlovsfeiringen i Haugesund i 1914. På bildet finner vi Haugesund Sangerforbund sammen med orkester. Flere av stifterne av Mandskoret er med i Vår Frelser. Arnold Johnstad (helt til V.), Søren Nymann og Paul Aakre.

Haugesund Sangerforbund
17 mai var 1914 var det en storstilt 100 årsfeiring av Norges grunnlov i Haugesund. Les mer om 17 mai 1914 her ……

 

 

 

Mandskorets første konsert

Vår Frelser 1911

Korets første konsert var en julekonsert som ble holdt 17. desember 1916, hvor koret hadde kirkekonsert i Vår Frelser kirke. Allerede her viser også koret sitt sosiale engasjement som det har holdt på siden. Inntektene av den første konserten gikk i sin helhet til «Fattigpleien i Haugesund«.

Foto: Vår Frelsers kirke i 1911, Thea Larsen, MHB-F.007847, Karmsund folkemuseums fotosamling.

Stifterne av Mandskoret

 

På dette bildet fra 5 års jubileet i 1919 finner vi de fleste av stifteren med korets formann gjennom Ole Malmin i midten.

h-op Stiftere 1a

Mandskorets stiftere i 1919

Bak fra v. Bernhard Bergin, Arnold Johnstad, Johs Lothe, Mathias Moksheim
Foran fra v. Paul Aakre, Korets formann Ole Malmin, Søren Nymann.
Foruten disse finner vi i stiftelsesprotokollen for Mandskoret;
Carl J. Dueland, Severin Johannesen Loge, Mandius Qvale, Klaus Mæland, T.J. Tharaldsen og Nils Fixdal.

 

 

Hvem var stifterne av Mandskoret?

 

Ole Malmin ble korets første formann.
Malmin var journalist og redaksjonssekretær i Haugesunds Avis, og meget aktiv i byens kulturliv. Han var bl.a. med og starte Haugesund byselskap, Haugesund turistforening og Haugesund sangerforbund.
Haugesund Sangerforbund var Haugesunds bykor også omtalt som «Kristianiakoret».

Ole Malmin
Korets formann 1914 – 1924
Æresmedlem fra 1928

 

 

Folketellingen fra 1910

I folketellingen fra 1910 forteller oss mye om koret i 1914.
Her finner vi at Bernhard Bergin var urmakermester og gift med Jenny Bergin. Arnold Johnstad var frisørmester og bodde i Grønhauggate 4.
Paul Aakre var folkeskolelærer og bodde på Hauge. Søren Nymann var Redaktør & bogtrykker og kom fra Stavanger. Johs (Johannes) Lothe var student og etablerte etterhvert Skipshandel Johs. Lothe A/S.
Mathias Moksheim var student og ble etterhvert kontorchef i Stor- og Vårsildlaget i Haugesund. Ole Malmin (over) var journalist og redaksjonssekretær.

h-op Dueland
John Mandius Qvale var agent og bodde i Strandgaten 133 sammen med sin kone Helga.
Klaus Mæland var slaktermester. Theodor J. Tharaldsen var byfogd. Nils Fixdal var fattigforstander. Severin Johannesen Loge var folkeskolelærer, forfatter og malerkunstner (også kjent som Haugesunds glemte malerkunstner).

 

Carl J. Dueland var skreddermester og politisk aktiv i bystyret (1908-25) og var også byens ordfører i 1912.
(også innehaver av Mandskorets mest omtalte kontor)

 

 

Stifterne som tillitsvalgte i Mandskoret.

Stifterne av koret har også markert seg som tillitsvalgte og ledere av Mandskoret.
Ole Malmin var formann gjennom 10 år 1914-1923, og æresmedlem i 1928. Paul Aakre var formann 1924 – 1927, æresmedlem i 1931. Mathias Moksheim formann 1928-1929. Johs Lothe formann med tilsammen 10 år 1930-1934 og krigsårene 1940-1944, æresmedlem i 1945. Søren Nymann ble korets første æresmedlem i 1922. Bernhard Bergin æresmedlem i 1944.

h-op aakre h-op Moksheim h-op Lothe1

Paul Aakre
Formann 1924 – 1927

Mathias Moksheim
Formann 1928-1929
Johs Lothe
Formann 1930-1934, 1940-1944

Haugesund Sangerforbund

 

Kristianiakoret

Haugesund Sangerforbund eller Kristianiakoret ble stiftet som bykor i 1913.
Nasjonalfølelsen var sterk i landet og i forbindelse med grunnlovsjubileet i 1914 ble det arrangert  et stort landssangerstevne i Kristiania. Det var utenkelig at Haugesund ikke skulle være tilstede, og Kristianiakoret ble stiftet.

Kristianiakoret 1914

Haugesund Sangerforbund eller Kristianiakoret i 1914

 

Starten for Mandskoret

Haugesund Sangerforbund var på mange måter starten for Mandskoret av 1914. På bildet finner vi fire av stifterne av Mandskoret, Arnold Johnstad, Søren Nymann, Paul Aakre og Ole Malmin (øverste rad, helt til høyre)
Ole Malmin var Sangforbundets stifter, han var også den første formannen i Mandskoret.

 

Landssangerstevne i Kristiania i 1914

Ole Malmin var bypatriot og pådriver for å få til et Kristianiakor. I juni 1914 var Haugesund Sangerforbund klar til avreise med 70 sangere og organist Ingarth Rojahn som dirigent.
24 juni 1914 holdt koret sin store avreisekonsert i byparken, og marsjerte etter konserten ned til Smedasundet. Her var mange tusen møtt frem for å se sangerne vel av sted. Det var taler og Haugesundssangen ble sunget. Klokken 23.00 dro sangerskipet ”Farmann” sørover sundet, og Kristianiakoret var på vei.

Ombord i Farmann 1914

 Ombord i «Farmann», Ole Malmin midt i bildet sammen med potetskrelle gjengen.

 

 h-op Kristiania1  h-op Kristiania2
 Landssangerstevnets felleskonsert  Landssangerstevnet ved festmiddagen

 .

Haugesund Sangerforbund

Haugesund Sangerforbund

 Haugesund Sangerforbund 17 mai 1914

Les mer om 100 års feiringen av Norges Grunnlov i Haugesund, 17 mai 1914 her …..


Haugesund Sangerforbund i 1926

Forbundet består av fire kor; Havdur, Noreg, Karmsund og Mandskoret av 1914.
Haugesund Sangerforbund består som Haugesunds bykor frem til utover 50 tallet med deltakelse på en rekke landssangerstevner.

Kristianiakoret på Hest 1914 medium

Kristianiakoret i 1914 på Hest (Lothe parken), merk medaljene fra Kristiania.

Med kristiania 1914

 

 

 

Jubileumsmedaljen fra Landssangerstevnet i Kristiania.
Medaljen er fra Bernhard Bergin, en av Mandskorets stiftere,
og sanger i Kristianiakoret. (i bakre rekke, høyre for midten)

.

Mannskoret Vibran
I slutten av 1950-årene var rekrutteringen til noen av byens mannskor heller liten. Det resulterte i at medlemmene av Mannskoret Karmsund og Mannskoret Haugarland ble enige om å slå korene sammen, og Mannskoret Vibran ble startet i 1960.

Bare for menn
Haugesund Sangerforbund var selvsagt bare for mannskor og det var først på 1960 tallet at damene ble tatt med. Norges Landssangerforbund ble i 1985 Norges Korforbund, og Haugesund Sangerforbund byttet navn til Norges Korforbund, Haugaland.

Helaften på Staalehuset

 

Helaften på Staalehuset, sammen med Akkordiakoret og Haugaland Storband.

op Mandskor-st

«I am not handsome, but when women hear me sing, they come crawling to my feet»
                                                                                       korsanger