Opplevelser

Mandskoret av 1914 er et aktivt kor. Et medlemskap i koret gir deg opplevelser for livet.

Her finner du litt fra noe av det vi i Mandskoret er med på.

op nyttårsvisit

Mandskoret synger på Nyttårsvisiten på Haugesund Rådhus.

Fra v. Steinar Lohne, Øystein Jacobsen, Finn Arve Åsbu, Johan Helgeland, Tor Haakonseth, Lars Gullberg, Korets dirigent Susanne Helgeland, Arne Tvergrov, Leif Nernes, Sverre Rønnevig, Lasse Sølhusvik, Eiulf Brynjelsen, Terje Skogland, Steinar Helgeland, Kjell Gunnar Moen, Jan Sørbø,  Oddvar Thune, Konrad Austrheim, John Egil Helgeland og Korets formann Tore Åsbu.