Mandskorsangens fremme

Ved dannelsen av Mandskoret av 1914 sier stifterne
  § 1. Korets formål er å arbeide for mannsangens fremme.

Dette er fremdeles målet for koret, i en moderne ramme hvor koret stadig søker å fornye seg – arbeide for mannskorsang og sanglig virksomhet.

 

Hørt om Mandskoret av 1914

«Mandskoret er en usedvanlig sprek 100 åring, og er Haugesunds eldste mannskor.
Men selv et mannskor klarer seg ikke uten en kvinne: korets dirigent er Susanne Helgeland.
Disse mennene er så glad i 17. mai og i å synge at de inviterer til minikonsert i Steinparken like etter at arrangementet her på Rådhusplassen er slutt»

Hørt fra talerstolen på rådhusplassen 17 mai
ved speaker Margaret Alendal

ved web mand mai3

Mandskoret av 1914 i Steinparken, dirigent Marit Qvale

«Dere innfridde. Ikke et sete var tørt»
                     kommentar fra publikumer etter konserten