Mandskoret synger sjanti

shutterstock_178636808

Seilskutetiden blir ofte fremstilt romantisk med hvite seil, skinnende sol, og akkurat passe med vind. Virkeligheten var noe annerledes. Skutene var ofte underbemannet og arbeidsforholdene var dårlig.
En sjanti var arbeidssangen på seilskutene, og sjantien var et middel – til å få et lite, og ofte utslitt mannskap til å yte maksimalt. Sjantiene ble brukt til å lette arbeid på mange måter, men  den vanligste er gjennom rytmen. Det var en rekke forskjellige sjantier alt avhengig av hvilke arbeidsoppgaver som skulle gjøres

 

shantie

I dag deler vi sjantiene inn i tre grupper.
Halesjantien – brukte de når det trengtes en lang rekke rykketak, for eksempel ved heising av tunge seil.  Å hiv, Å hå
Rykkesjantien – ved stramming av slakk rigg eller seilrulling var et kraftig rykketak nok.
Taktsjantier er den som er vanligst i dag er. De ble brukt i forbindelse med pumping, gangspill, varping og lignende.

.

Mandskoret synger sjanti

Mandskoret av 1914 har hatt sjantier på repertoaret lenge. Haugesund hadde mange seilskuter hjemmehørende i byen og koret holder denne stolte tradisjonen med sjantier i hevd.


Away to Rio A-Roving Shenandoah

 

Away to Rio
Var ofte brukt som den første sjantien som ble dratt i gang etter at de forlot havn. En sjanti som ofte ble brukt ved heving av ankeret.
Rio Grande referer til «Rio Grande do Sul» i Brasil.
Byen ligger helt sør i Brasil og er fremdeles en av de største havnebyene i Sør Amerika.
– O, the anchor is weighed, and the sails they are set, a way Rio

A-Roving
A-Roving er en tradisjonell sjanti som kan spores tilbake til en skotsk sang kjent som «The Jolly Beggar.» fra 1776
– In Amsterdam there lived a maid, mark well what I do say!

Shenandoah
Shenandoah forteller om Shenandoah River and Shenandoah valley som ligger i Virginia.
Shenandoah er regnet som en av de store tradisjonelle amerikanske folkesangene. Det er flere varianter av denne med den vanligste er den romantiske eller nostalgiske versjonen hvor det er en sjømann eller soldat som lengter hjem til Virginia, og Shenandoah dalen.
Dette var til og begynne med en sjanti som ble brukt på de store elvene i USA, og etter hvert fant veien på de syv hav som en populær sjanti på seilskutene.
Her har Mandskoret med vår eminente første bass, Eiulf som solist.