Hør oss

Mandskoret er jo klart best «live», men vi er også bra på YouTube, her er noen av våre opptak.
For å se oss på YouTube bruker du lenken som er på bildet.
Koret har egen kanal på YouTube, besøk oss og hør flere sanger med Mandskoret.

 

web mand signe
hurra web mand ost
Gud signe vårt dyre fedreland
Elias Blix
Hurra for deg
Margrethe Munthe
Till Österland vill jag fara
Svensk folketone
hor mand am hor mand avaldsnes hor Sildabein 1b
Amanda fra Haugesund
Lars Raknes
O, vend mot gud dit øye
Giovanni Pierluigi da Palestrina.

På sildabein
Lars Meling

O bli hos meg hor usa-YouTube hor mand wig
O bli hos meg
Salme av Henry Francis Lyte
Når fjordene blåner
Koret i USA, opptak fra 1949
Wigenlied
Wigenlied av Johannes Brahms
Deilig hor mand bred hor mand ser
Deilig er jorden
Bernhard Severin Ingemann
Schlesisk folkemelodi
Bred dina vida vingar
Salme av Lina Sandell
Ser du havet vester ute
“Ser du havet vester ute
trint om holm og vær»