Historie

Stifterne av Mandskoret

På første bildet fra 5 års jubileet i 1919 finner vi de fleste av stifteren med korets formann gjennom Ole Malmin i midten.

Bak fra v. Bernhard Bergin, Arnold Johnstad, Johs Lothe, Mathias Moksheim
Foran fra v. Paul Aakre, Korets formann Ole Malmin, Søren Nymann.
Foruten disse finner vi i stiftelsesprotokollen for Mandskoret;
Carl J. Dueland, Severin Johannesen Loge, Mandius Qvale, Klaus Mæland, T.J. Tharaldsen og Nils Fixdal.

 

Hvem var stifterne av Mandskoret?

 

Ole Malmin ble korets første formann.
Malmin var journalist og redaksjonssekretær i Haugesunds Avis, og meget aktiv i byens kulturliv. Han var bl.a. med og starte Haugesund byselskap, Haugesund turistforening og Haugesund sangerforbund.
Haugesund Sangerforbund var Haugesunds bykor også omtalt som «Kristianiakoret»

 

Folketellingen fra 1910

I folketellingen fra 1910 forteller oss mye om koret i 1914.
Her finner vi at Bernhard Bergin var urmakermester og gift med Jenny Bergin. Arnold Johnstad var frisørmester og bodde i Grønhauggate 4.
Paul Aakre var folkeskolelærer og bodde på Hauge. Søren Nymann var Redaktør & bogtrykker og kom fra Stavanger. Johs (Johannes) Lothe var student og etablerte etterhvert Skipshandel Johs. Lothe A/S.
Mathias Moksheim var student og ble etterhvert kontorchef i Stor- og Vårsildlaget i Haugesund. Ole Malmin (over) var journalist og redaksjonssekretær.

John Mandius Qvale var agent og bodde i Strandgaten 133 sammen med sin kone Helga.
Klaus Mæland var slaktermester. Theodor J. Tharaldsen var byfogd. Nils Fixdal var fattigforstander. Severin Johannesen Loge var folkeskolelærer, forfatter og malerkunstner (også kjent som Haugesunds glemte malerkunstner).

Carl J. Dueland var skreddermester og politisk aktiv i bystyret (1908-25) og var også byens ordfører i 1912.
(også innehaver av Mandskorets mest omtalte kontor)

 

Stifterne som tillitsvalgte i Mandskoret.

Stifterne av koret har også markert seg som tillitsvalgte og ledere av Mandskoret.
Ole Malmin var formann gjennom 10 år 1914-1923, og æresmedlem i 1928. Paul Aakre var formann 1924 – 1927, æresmedlem i 1931. Mathias Moksheim formann 1928-1929. Johs Lothe formann med tilsammen 10 år 1930-1934 og krigsårene 1940-1944, æresmedlem i 1945. Søren Nymann ble korets første æresmedlem i 1922. Bernhard Bergin æresmedlem i 1944.

“«Jeg trodde ikke mannskor kunne synge så pent»”
Sitatet fra 1958 om Mandskoret av 1914 fra Otto Strobl
en kjent Østerriksk dirigent og komponist
er stadig like aktuelt
Scroll to Top