Kategoriarkiv: Nyere tider

Mandskoret, 1970 tallet

Det er nye tider også i Haugesund. Haraldsgata blir gågate, vi får Haugesund flyplass (Karmøy) som blir åpnet i 1975 og det arrangeres Vise og Lyrikk festivaler i Haugesund. Fjernsynet gjør sitt inntog i de tusen hjem, og å synge i kor er ikke lenger så populært. I Haugesund er det 27.283 innbyggere
Mandskoret fyller 60 år i 1974, og Landssangerforbundet åpnes for damekor, blandakor og barnekor, tidligere var dette forbeholdt mannskor.

 

 Mandskorets 60 års jubileum, 1974

60aar 1974

Mandskoret 60år i 1974. Foran: Korets dirigent Gerhard Enerstvedt

 

Landssangerstevne i Bergen, 1971

sangerstevne 1971-1b sangerstevne 1971b sangerstevne 1971-2b

Norges Landssangerforbund ble stiftet i Kristiania i 1921, og det første landssangerstevnet ble holdt i Bergen i 1921. Derfor ble også 50 års Jubileumsstevnet lagt til Bergen. Bergenshallen var møtestedet for konserter, festmiddager og sangerball. For første gang i forbundet sin historie var også damekor, blandakor og barnekor med på sangerstevnet. Blant deltakerne finner vi også Haugesund Damekor. Kilde: Hordaland Fylkeskommune

 

Jubileumskonsert, 9 november 1974

Festiviteten 1974

Jubileumskonsert i Festiviteten

 

Haugesund Avis skriver om 60 års jubileumet (21.9.74)
«Mandskoret har gjennom 60 år, og vil sikkert også i årene fremover, være en kulturbærer og en meget verdig og god representant for korsangen».

60 år 1974 hgsd avis 75aar hefte 1974b 25aar Festiviteten ca1924
Faksimile fra Haugesund Avis Programmet for 60 års jubileumet Festiviteten før brannen i 1981

 

Sangerstevner

med 1970 -2

Mandskoret var aktivt på en rekke sangerstevner på 1970 tallet. Haugesund 1970, Landssangerstevnet i Bergen 1971, Nedstrand 1972, Sauda 1974, Haugesund 1979.

 

Mandskoret 65 år, 1979

Jubileet ble markert med matiné i den nye Edda kino som stod ferdig i 1978.

75aar øving

 Korøving i sangerhuset i Kirkegt. i 1979, les mer her…

 

75aar styret 75aar matine 1979b 75aar edda kino
Styret ved 65års jubileet Program fra Jubileums-matineen Den nye Edda kino (1978)

 

Mandskorets formenn på 1970 tallet

 Sværen 69  Nordvik 1961
 Steen L. Sværen
Formann 1969 – 1972
 Arne Nordvik
Formann 1972 – 1974
Lohne 63 Erik Johannessen 1978-1981
Øivind Lohne
Formann 1974 – 1978
Erik Johan Johannessen
Formann 1978 – 1981