Kategoriarkiv: Den gyldne lyre

Den gyldne lyre

For å dekke det store underskuddet etter det første Vestlandske sangerstevne arrangerte Mandskoret av 1914 årlige markedsdager med kabareter i årene 1921-26, «Den gyldne lyre». «Lyren» var fra første stund en gedigen publikumssuksess.

Negerkor

Mandskoret som «Negerkor» i 1922.
«Negerkor» var et populært innslag i revyer i mellomkrigstiden, også i Haugesund.

Bak fra v. Bernhard Bergin, Sigurd Hauge, Tollak Haavik, Ricard Stange, Johannes Lothe, Klaus Mæland, Tinney Rasmussen
Foran fra v. Mathias Moksheim, Egil Krogh, Hercules Worse, Ove Reitan, Finn Tharaldsen.

 

Kabaret «Den gyldne lyre»

«Den gyldne lyre» var en markedsuke hvor det ble satt opp en rekke kabareter.
Sang og musikk, revyer, dansere, prolog, restaurant, «negerkor», elefanten Dumbo, skuespill.
Den første kabareten i «Den gyldne lyre» hadde åpning  i Festiviteten 26. februar 1921.
(Festiviteten ble innviet 20. mai 1920)

Festiviteten ca. 1925 Haugesund 1925
Festiviteten i 1925 Fra Smedasundet i 1925, broen over til Hasseløy

 

Fra en av oppsetningene på kabareten «Den gylne lyre»

Frk. Buvik 1

Bildet i korets eie fra «Den gylne lyre» merket «Fru.Buvik»

Fru Erna Eide Buvik (i bakerste rekke med parasoll) var søster av Haugesunds store skuespiller på 1920 tallet, Egil Eide.

Eigil Krogh1 Den gyldne - avisutklipp 1924
Mandskorets Eigil Krogh Utklipp fra Haugesunds Avis

En av korets fremragende sangere var Eigil Krogh som gjorde stor lykke både med koret og med egne sangnummer. Eigil ble kalt Haugesunds egen Rolf Ernst.
Eigil Krogh var Mandskorets formann 1935 – 1937.

 

Mandskoret og Haugesundsrevyen i 1949

Mandskoret og korets medlemmer har gjort seg bemerket i Haugesundsrevyen ved mange anledninger. «Herrebaletten» var med i «Smil over byen» i 1949. Revyen var satt opp av Gilbert Helgeland, og overskuddet fra revyen gikk til Mandskorets Amerikaturne.

herrebaletten1 Aarbok
Mandskorets «Herrebalett» i 1949 Les mer om Haugesundsrevyen
i Årbok for  Karmsund folkemuseum

 

 

Mandskorets orden «Den gyldne lyre»

«Den gyldne lyre» fortsatte i Mandskoret etter kabaretperioden, men nå som korets orden.
«For å belønne fortjenester for særlig utvist flid og interesse for korets beste».

Den gyldne lyre 1a
Ordenen hadde egne hedersbevisninger og var en del av korets sosiale liv.
Ordenen ble innstiftet 30 oktober 1923, og døde stille ut på 1990 tallet.

Ordenen hadde tre grader;
1 grad. Storkors
2 grad. Kommandør
3 grad. Ridder  

Med mkor ridder 15år Med mkor komandør 25år Med mkor storkors 35år
Ridder
15 år i Mandskoret
Kommandør
25 år i Mandskoret
 Storkors
35 år i Mandskoret