Kategoriarkiv: 2010 tallet

Mandskorets dirigent 2010 tallet

Dirigent Susanne Helgeland

Sussanne Helgeland, korets dirigent 2013 –

marit

.

Susanne Helgeland er korets dirigent.
Hun overtok som dirigent høsten 2013 etter flere år som dirigentvikar for Mandskoret.
Susanne er Mandskorets 9. dirigent og har en bred musik-alsk bakgrunn som koret nyter stor glede av. Hun har bakgrunn fra folkemusikk og har fele og hardingfele som sine hovedinstrument.
Foto: Susanne sammen med Steinar.