Mandskoret av 1914

Mandskoret av 1914, ikke helt som andre mannskor

Mandskoret av 1914 i 2014

Mandskoret av 1914, 100 år

Kulturbærer. Helt siden starten i 1914 har Mandskoret markert seg i byens kulturliv. Mannskorsang er en viktig del av korsangen og kulturlivet i Haugesund. Gjennom å ta vare på den klassiske mannskorsangen, og samtidig stadig fornye oss mot vår egen tid, har Mandskoret av 1914 vært en kulturbærer gjennom 100 år. Dette kommer også til uttrykk ved tildeling av Haugesunds Kommunes Kulturpris i 2014.

Kulturpris. Mandskoret av 1914 er stolt vinner av Haugesunds Kommunes Kulturpris i 2014.
Mandskoret engasjement kommer også til uttrykk ved tildeling av Kulturprisen for 2014. «Kulturprisen skal primært være en honnør for langvarig og/eller sær betydningsfull innsats for kulturlivet i Haugesund»

Et ekte sosialt engasjement. Dette er en annen side av Mandskorets engasjement. Helt siden vår første konsert i 1916 som var til inntekt for «Fattigpleien i Haugesund» har Mandskoret engasjert seg med et sosialpolitisk engasjement i lokalsamfunnet. Mandskoret har bidratt alene, eller sammen med andre, med konserter og aktivitet til beste for fellesskapet.

Sosialt fellesskap. Gjennom våre 100 år har det sosiale fellesskapet i koret alltid vært en viktig del av vår aktivitet. Det handler om opplevelser knyttet til deltakelse, måten vi tar vare på hverandre og det spesielle sosiale fellesskapet som er i koret. Vi tar vare på den sosiale kvaliteten i arbeidet mot et felles musikalsk mål.

Koret av i dag. Mandskoret av 1914 av i dag er et moderne Mandskor, et kor som er engasjert i det samfunnet vi er en del av, kulturelt og sosialpolitisk. Et Mandskor som tar nye utfordringer i mannskorsangen. Et hardt arbeidende Mandskor som stadig arbeider mot å forbedre seg og bringe nye kvaliteter inn i korsangen.

På nettsidene finner du informasjon om koret, og våre aktiviteter.
Ikke minst – Hvordan du kan bli medlem – les mer her …..
Koret har ukentlige øvingsdager på tirsdager.

 

 

kulturnatt13
Sitatet fra 1958 om Mandskoret av 1914 fra Otto Strobl, en kjent Østerriksk dirigent og komponist, er stadig like aktuelt

«Jeg trodde ikke mannskor kunne synge så pent»

Legg igjen en kommentar