ikke helt som
andre mannskor

MANNSKORSANG ER EN OPPLEVELSE

VI SYNGER FOR DEG

Mannskor er aldri feil, en opplevelse for deg og dine gjester. Er det noe som skal feires, privat eller i jobb – vi synger gjerne for deg og dine gjester. Mandskoret av 1914 gjør feiringen til en uforglemmelig opplevelse.

Koret tar på seg sangoppdrag av alle typer, både for private og bedrifter. Ta kontakt for en flott musikkopplevelse for deg og dine gjester.

Mandskoret bidrar i mange sammenhenger. Har din forening eller organisasjon en spesiell anledning, vi bidrar gjerne. Ta kontakt med Mandskoret for å sette en spiss på arrangementet og for å gjøre dette ekstra minneverdig.

MANNSKORSANG GÅR ALDRI AV MOTE – TA KONTAKT, VI SYNGER FOR DEG

Kulturbærer

Korsang og kulturliv

Helt siden starten av 1914 har Mandskoret markert seg i byens kulturliv. Mannskorsang er en viktig del av korsangen og kulturlivet i Haugesund. Gjennom å ta vare på den klassiske mannskorsangen, og samtidig stadig fornye oss mot vår egen tid, har Mandskoret av 1914 vært en kulturbærer gjennom 100 år. Dette kommer også til uttrykk ved tildeling av Haugesund Kommunes Kulturpris i 2014.

Kulturpris

Haugesund Kommunes Kulturpris i 2014

Mandskoret av 1914 er stolt vinner av Haugesund Kommunes Kulturpris i 2014. Mandskorets engasjement kommer også til uttrykk ved tildeling av Kulturprisen for 2014. «Kulturprisen skal primært være en honnør for langvarig og/eller sær betydningsfull innsats for kulturlivet i Haugesund»

Et ekte sosialt engasjement

Til det beste for fellesskapet

Dette er en annen side av Mandskorets engasjement. Helt siden vår første konsert i 1916 som var til inntekt for «Fattigpleien i Haugesund» har Mandskoret engasjert seg med et sosialpolitisk engasjement i lokalsamfunnet. Mandskoret har bidratt alene, eller sammen med andre, med konserter og aktivitet til det beste for fellesskapet

Sosialt fellesskap

Vi tar vare på hverandre

Gjennom våre 100 år har det sosiale fellesskapet i koret alltid vært en viktig del av vår aktivitet. Det handler om opplevelser knyttet til deltakelse, måten vi tar vare på hverandre og det spesielle sosiale fellesskapet som er i koret. Vi tar vare på den sosiale kvaliteten i arbeidet mot et felles musikalsk mål.

Koret av i dag

Et mannskor som tar nye utfordringer

Mandskoret av 1914 er i dag et moderne mannskor, et kor som er engasjert i det samfunnet vi er en del av – kulturelt og sosialpolitisk. Et mannskor som tar nye utfordringer i mannskorsangen. Et hardtarbeidende mannskor som stadig arbeider mot å forbedre seg og bringe nye kvaliteter inn i korsangen.

"Kulturprisen skal primært være en honnør for langvarig og/eller sær betydningsfull innsats for kulturlivet i Haugesund"
Mandskoret av 1914

STOLT VINNER AV HAUGESUND KOMMUNES KULTURPRIS

Mannskorsang er en viktig del av korsangen og kulturlivet i Haugesund. Gjennom å ta vare på den klassiske mannskorsangen og samtidig stadig fornye oss mot vår tids korarrangement er Mandskoret av 1914 en viktig kulturbærer i Haugesund – det gjennom 100 år.

“«Jeg trodde ikke mannskor kunne synge så pent»”
Sitatet fra 1958 om Mandskoret av 1914 fra Otto Strobl
en kjent Østerriksk dirigent og komponist
er stadig like aktuelt
Scroll to Top